8/18/2014

Petrit, Bratislava


I haven't really noticed the shorts & blazer trend in Bratislava. Until Petrit came along. Coming from  Kosovo, he was on a study trip, with his subject of studies being naive art. So this is the traveler's version of shorts & blazer: with backpack and a samurai bun.

Trend šortky & sako sa mi zatiaľ v Bratislave zachytiť nepodaril. Až kým som nestretla Petrita z Kosova. Na študijnej ceste za insitným umením. Doplnené o batoh a samurajský uzol vo vlasoch, toť cestovateľská verzia šortiek a saka.

8/17/2014

Prêt-à-click 

The magical world Krása vesmírna of Renáta Ormandíková has recently moved to a new space and address. You can find it now on Panská street. Or on its page or Facebook page. And here some more new Slovak shops and one bonus:

Magický svet Renáty Ormandíkovej pod názvom Krása vesmírna sa nedávno presťahoval na nové miesto a adresu v Bratislave. Nájdete ho na Panskej ulici. Alebo na nete aj na Facebooku, aha. A k tomu tentokrát samé slovenské, prudko klikateľné linky na obchody a jeden bonus:

1. There is also a funky new (mainly) vinyl shop called "etc.", find them on Facebook, here.
Nová je tiež funky malá predajňa (najmä) platní s názvom "etc.", nájdete ju na Facebooku, tu aha.

2. Fancy some true vintage fashion pieces? Vintage Rich Bitch, will sort you out, yo!
Máte zálusk na ozajstné, úchvatné vintage módne kúsky? Hľadajte ich u Vintage Rich Bitch, yo!

3. Design pieces from eras gone by - buy them online at "bolo", here.
Dizajnové kúsky z dôb minulých môžete online kúpiť u "bolo", tu aha.

Blogger bonus: She's not new on the blogger scene, but I just re-discovered her blog, like the imagery, meet Bonnie&Clyde.
Blogerský bonus: Na blogerskej scéne, nie je nováčikom, ja som znovaobjavila jej štýl a obrázky a baví ma to. Tu aha blog Bonnie&Clyde.


8/14/2014

Love Stuff: Medická Tea Garden


With some summer days left, love to spend them forgetting about the city and work at "Tvoja Čajová Záhrada" in Medická gardens. Colourful patterns, soft cushions and carpet (I love to get rid of my shoes there), wood, piece and quiet and good tea in many forms (traditional, icea teas and litttle bites). Heaven.

Super miesto na posledné letné dni v Bratislave, kde sa nebudete cítiť ako v Bratislave, a zabudnete na prácu, je čajovňa "Tvoja Čajová Záhrada" v Medickej záhrade. S krásne pomixovanými farbami a vzormi, mäkkými vankúšmi a kobercom (na ktorom si s radosťou vyzúvam topánky), drevom, pokojom a dobrým čajom v rôznych formách (tradičný, ľadový, plus drobnosti pod zub). Raj to je. 


Oh, you can order them for tea ceremonies like we did for our wedding (a little sneak peak here). Since my man is fond of Eastern cultures, and Japanese in particular, I surprised him with a Japanes tea ceremony, in courtesy of "Tvoja Čajová Záhrada". You can find them here. Thank you!

A môžete si ich aj objednať na čajové obrady, ako sme to urobili my na svadbe (malý kuk nižšie). Keďže môj chlap má blízko k východným kultúram a japonskej obzvlášť, ako prekvapenie dostal japonský čajový obrad, v réžii čajovne "Tvoja Čajová Záhrada." Nájdete ich tu. Ďakujeme! 

8/10/2014

Corsica roadtrip: Sardinia


The last part of our Corsica roadtrip was Sardinia. Yeah, it sounds strange, but we really just had a few days taste of the island, so Sardinians will forgive us for this barbarism. 
Sardinia seemed more mellow and less dramatic than Corsica, but equally visually pleasing. Residenza Capriccioli was one of the friendliest, relaxed places we stayed at during our trip.

Posledná časť nášho korzického roadtripu bola Sardínia. Znie to čudne, ale keďže pár dní na Sardínii bolo naozaj len takým nakusnutím ostrova, Sardínčania prepáčia toľké barbarstvo. 
Ostrov nám prišiel viac relaxačný a menej dramatický ako Korzika (ale to sa nám pokojne mohlo iba zdať), ale vizuálne vďačný bol rovnako. Residenza Capriccioli bola jedno z najpohodovejších, najpriateľskejších miest, na ktorých sme počas cesty prespávali.

After staying at the quite posh Costa Smeralda we traveled the north coast of Sardinia to Alghero.
Po pár dňoch na posh Costa Smeralda sme sa vydali po severnom pobreží až do Alghero.


Yup, reflecting surfaces again. By the way, love the comments to the previous post about your photographic guilty pleasures while traveling. Glad I am not alone!

A sú tu zas, zrkadlové plochy. Ozaj, ďakujem za super komentáre k predošlému postu, týkajúce sa fotografických úchyliek na cestách - som rada, že nie som sama!

Last night in Alghero. Good night and good luck and maybe see you again! 
Posledná noc v Alghero. Ďakujeme, bolo krásne, zasa raz nabudúce.

8/06/2014

Postcards from Corsica: part 2


...from Calvi we squeezed into a tiny Twingo and moved down the west coast, passing crazily winding roads, breathtaking views where mountains meet the sea, letting the wind blow into the car, and meeting grumpy Corsican men serving you the best cheese with fig jam and local beer...

...v Calvi sme sa natlačili do malinkého Twinga a pohli sa dole pobrežím, po neskutočných serpentínach, efektných výhľadoch strmého pobrežia padajúceho do azúrových vôd, vetra pofukujúceho cez okienko, drsných korzických stánkarov servírujúcich najlepší výber syrov s figovým džemom...


 
....stopping over in metropolitan Ajaccio, with shiny happy tourist, lost of white and blue and a wide promenade... 

...so zastavením v mestskom Ajaccio, so šťastne dovolenkujúcimi turistami, bielou, modrou, pieskom a širokou prímorskou promenádou...


....then crossing over to Porto Vecchio on the east coast and diving into full sun and sea mode...

...odkiaľ sme prekľučkovali na východné pobrežie do Porto Vecchio a nahodili plný slnkomorelehátko mód...
....yes, Palombaggia is truly one of the most beautiful, long, sandy beaches in Corsica. Especially around sunset, after all the people leave. true story.... 

...áno, Palomabaggia je naozaj jedna z najmalebnejších, dlhých piesočnatých pláži Korziky. Najmä okolo západu slnka, keď väčšina ľudí z nej odíde. naozaj......to take a break from the car, we took a boat to the islands of Iles Lavezzi...

...na chvíľu sme mali auta dosť, a na ostrovy Iles Lavezzi sme išli loďou...My traveling photographic guilty pleasure are mirrors, especially round mirrors on corners, but shop windows are fine too (maybe to make sure there is photographic evidence I was there too?) What's yours? 

Moja cestovateľsko-fotografická úchylka sú zrkadlá, špeciálne tie okrúhle dopravné, ale nepohrdnem ani výkladmi (možno aby som mala fotografický dôkaz, že som na dovolenke naozaj bola, ehm?) Aká je tá vaša?
A ferry took us from Corsica to Sardinia. To be continued....
Na trajekte z Korziky na Sardíniu. To be continued...