3/03/2015

People and living for EVA magazine: Diana and TomášWelcome to this beautiful Old town apartment in Bratislava, where Diana and Tomáš created their family living space. Here a series of pictures that didn't make it into the printed version of EVA magazine.

Vitajte v krásnom staromestskom byte v Bratislave, kde si Diana a Tomáš vytvorili svoje rodinné bývanie. Tu séria fotografií, ktoré sa nevmestili do tlačeného vydania časopisu EVA.


The apartment was created by joining two adjacent apartments, and the reconstruction was led by the young, talented architect Martin Skoček, creating a new family space while preserving some original features like the high ceilings and the original piping while most of the furniture was made to measure from solid wood.

Byt vznikol spojením dvoch susedných bytov, a autorom rekonštrukcie je mladý talentovaný architekt Martin Skoček. Výsledkom rekonštrukcie je zachovanie niektorých pôvodných elementov, napríklad vysokých stropov alebo priznaného potrubia, pričom väčšina nábytku je vyrobená na mieru z masívu, tiež podľa návrhu architekta. 


The carpet on the picture above is a family treasure that has survived the war by being buried in the ground. 

Koberec na fotke je rodinný poklad, ktorý prežil vojnu zakopaný v zemi.

The boys, Leon and Liam, have each their own room, reflecting their current needs and hobbies.

Synovia Leon a Liam majú každý svoju izbu, zariadenú podľa aktuálnych potrieb a záujmov.One thing definitely not missing from this living space: original artwork by Slovak artist, and family heirlooms. 

Atmosféru obytného priestoru všade dopĺňajú pôvodné diela slovenských umelcov a rodinné maličkosti a poklady.
You may have seen the beautiful Diana on this blog in her wedding dress by Marcel Holubec, here
Thanks to her and Tomáš for letting me take a peak at their living.

Krásnu Dianu ste mohli na tomto blogu vidieť v jej svadobných šatách od Marcela Holubca, tu.
Ďakujem jej aj Tomášovi za možnosť nahliadnuť do ich bývania.

3/01/2015

1 shirt, 13 women: Nina


This is a tricky one called "find the white shirt" by Nina. To me, she is a force of nature, and one half of the brand Fashion Recycling Lab (the other is photographer Illah), together turning selected sgarment, accessories, pieces of clothing into something else. As seen here, on a white shirt that Nina has easily turned into a piece of their lovely bloomers line. The pictures were taken at Nina's apartment/the FRL studio.

Toto je chyták od Niny alias "nájdi bielu košeľu". Nina je pre mňa úplná prírodná sila, a polovica tvorivého dua a značky Fashion Recycling Lab (tou druhou je fotografka Illah). Spolu premieňajú vybrané kusy oblečenia, materiálu, doplnkov, látok v nové kúsky. Hľa, tu napríklad Nina s ľahkosťou premenila bielu košeľu v kúsok z ich podarenej produktovej línie "bombarďákov". Fotky vznikli v Nininom byte/ateliéry FRL.2/23/2015

1 shirt, 13 women: Elisé


Elisé. As a visual artist she uses white canvas as a background for creating her colourful pieces, as a model, she herself is a white canvas for fashion and displaying emotions. So we met at a simple white studio and had a simple white session with a simple white shirt. Simple as that.

Elisé. Ako výtvarníčka používa biele plátno ako základ svojich farebných obrazov a grafík, ako modelka, je sama bielym plátnom pre módu a emócie. Tak sme sa stretli v čistom bielom štúdio a mali čisto bielu chvíľku s čisto bielou košeľou. Tak jednoducho.


2/22/2015

Prêt-à-click
A look back at the F&F spring/summer presentation, well, because spring/summer is coming! Hopefully. I'll just ignore those little snowflakes I see on the weather forecast charts... Anyway, at F&F I am looking forward lots of whites, nudes, beige, with a touch of black... kind of city safari style. Speaking of the british F&F label, here some highly clickable british links for you:
Pohľad späť na prezentáciu kolekcie F&F jar/leto, ale vlastne zároveň aj pohľad (dúfam, že iba pár týždňov) vpred, lebo jar/leto je už dúfam za dverami. Tie malé ikonky snehových vločiek v predpovedi počasia odignorujem a idem sa tešiť z ľahšieho kroku a materiálov. V F&F to bude veľa bielej, pieskovej, troška čiernej, lietajúce materiály a vzdušné strihy... tak troška mestské safari.
A keď už sme pri britskej značke, tu aj pár prudko klikateľných, akožebritských linkov:

1. In case you're in London now, don't miss the chance to have a look at the International Fashion Showcase. Slovakia is not participating this year, but the Czech installation looks amazing. All infos here.
Ak ste práve v Londýne, nenechajte si ujsť šancu pozrieť si mladých dizajnérov vrámic International Fashion Showcase. Slovensko sa tento rok nezúčastnilo, ale česká inštalácia vyzerá super. Všetky informácie nájdete tu.

2. In case you are not in London now, here you can watch the catwalks live. Until Tuesday.
Ak ste práve kdekoľvek inde ako v Londýne, tu môžete vidieť live prenos z prehliadok LFW. Až do utorka.

3. In case you are from (for example) London, coming to Bratislava, here a fresh new, nicely illustrated guide to the hip places to eat, drink, shop, watch, hang out. Available at tourist and information offices.
Ak ste (napríklad) z Londýna, a prichádzate do Bratislavy, pozrite tohto čerstvého, veselo ilustrovaného sprievodcu miestami, kde by ste mali ísť jesť, piť, nakupovať, prechádzať sa, pozerať sa, byť. K dostaniu v turistických informačných centrách.

Bonus (only in Slovak): vo februári som bola pozvaná do talk show Flóóór, a napriek nervozite (hneď vedľa sedel skvelý Robo Roth a spievali Bloom) som si to nakoniec celkom užila. Ak máte čas a chuť, záznam si môžete pozrieť tu. Ďakujem Michaelovi za pozvanie!

2/20/2015

Domi, Bratislava


A look back at snowy Bratislava and Šafko square where I met Domi (you have also seen her here) and her wonderful neutrals outfit with a pop of red (the trousers are men's from a second hand and altered... I so wish I could do that). Love the mix of structures (see the detail), you can instantly see the warm, high quality of materials. And the peaking out of the white shirt, very in theme with the white shirt posts right now...

Spomienka na zasneženú Bratislavu a Šafko, kde som stretla Domi (videli ste ju aj tu) v krásne prírodných odtieňoch s červeným detailom (nohavice sú pôvodne pánske, zo sekáča a prešité... chcela by som mať tú šikovnosť v rukách, ech). Veľmi ma baví mix látok a štruktúr pri sebe (v detaile nižšie), hneď vidno kvalitu materiálu. A tematicky vykúkajúci kúsok bielej košele...


2/18/2015

1 shirt, 13 women: Terézia Mia


She puts on her make-up, does her hair, puts on her costume, sparkles, lace, glitters and all that's jiggle. Covers herself in a white shirt and walks to the stage. To dance, to smile, playfully flirt, to entertain, and then suddenly disappear through the same corridor... Only to later appear in someone's dream. TeréziaMIA. The wonderful burlesque performer Miss Cool Cat from Prague.

Dá si make-up, prehrabne vlasy, zapne kostým, čipku, trblietky, triasne, všetko čo sa leskne. Zahalí sa do veľkej bielej košele a chodbami sa prešmykne na scénu. Aby zatancovala, žmurkla, lascívne pohodila ramenom, zabavila, a chodbami opäť zmizla... A neskôr v noci sa objavila v niekoho sne. TeréziaMIA. Krásna burleskná tanečnica Miss Cool Cat z Prahy.

 Thanks to the Prague National Theater's New Stage for allowing to photograph in their dressing rooms.
Ďakujeme Novej Scéne Národního Divadla v Prahe za poskytnutie priestoru.